Hosting

Mail Basic Basic+ Advanced PRO
Alta Gratis Gratis Gratis Gratis  Gratis
Trimestral – €/trim. – €/trim.
Semestral – €/sem. – €/sem.
Anual – €/any – €/any
Espai al disc (*) 100 Mb 500 Mb 2 Gb 10 Gb 50 Gb
Busties de correu 15 25 50 100 il·limitades
Capacitat busties de correu 50 Mb 50 Mb 75 Mb 100 Mb il·limitada
Transferencia il·limitada busties de correu
Correu POP3
Correu IMAP4
SMTP Autentificat
Webmail
Autorresponedors de correu 10 15 30 50  100
Redireccions de mail 10 15 30 50  100
Àlies de correu il·limitats il·limitats il·limitats il·limitats il·limitats
1 Redirecció URL
Comptes FTP (webusers) 5 25 50  100
Servidor Segur
Base de dades MySQL (Linux) 2 10 25
Base de dades PostgreSQL (Linux) Opcional  Opcional
Copies de seguretat
Pàgina de benvinguda
Transferencia mensual FTP/Web (**) 5 Gb 10 Gb 20 Gb  50 Gb
Llistes de correu MailMan (500 usuaris per llista) 1 2 10 20
Extensions de FrontPage
Estadístiques de visites
Estadístiques de transferencia
Tipus MIME per WAP i Macromedia Flash
Pàgines PHP/ASP/PYTHON/ASP.NET
Server Side Includes
Pàgines d’errors personalitzades
Rotació de logs
SAC atenció incidencies 24x7x365 sense franquicia
Dominis hostatjats 1 1 1 1 1
Dominis adicionals
Subdominis hostatjats 3 10 25 50
Àlies de domini 5 30 Il·limitat Il·limitat
Llocs mòbils 1 5 10
Gestió/Renovació de dominis
Aplicacions autoinstal·lables
Protecció hosting (antivirus i antispam) Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional
Shockwave
Suport PHP
Suport CGI, FastCGI, Perl, Python, SSI Opcional Opcional Opcional Opcional
Acords de peering
IDC de alta seguretat

Els preus no inclouen el 21% d’ IVA.
(*) L’espai al disc no es limita pero si se supera el limit del servei, l’exces es facturarà mensualment a 1€/10MB
(**) La transferencia web i FTP, no es limita, pero si es supera el limit del servei, l’exces es facturarà a 9€/GB

La transferencia del correu es il·limitada.